Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Wethouder Bosman tekent Achterhoeks Beweeg en Sportakkoord 2020-2030

Of het nu gaat om vitale medewerkers in de Achterhoek, een gezonde jeugd of zelfredzaam oud worden. Iedereen in de Achterhoek moet kunnen meedoen. Dat staat in het ‘Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030’ dat op 27 juni in Den Haag is gepresenteerd en ondertekend. De twee speerpunten in het Achterhoekse Sportakkoord zijn: ‘Inclusief sporten’ en ‘Excelleren in de Achterhoek’. De volgende stap is het opstellen van een uitvoeringsagenda door Achterhoek in Beweging.

ondertekening

Wethouder Anjo Bosman, achterste rij, derde van rechts

Minister Bruno Bruins: samenwerking is nodig

Sportminister Bruno Bruins was aanwezig bij de ondertekening van het Achterhoeks Sportakkoord. Een jaar geleden, in juni 2018, presenteerde Bruins het Nationaal Sportakkoord en sprak de wens uit dat het landelijke akkoord navolging zou krijgen in regionale en lokale sportakkoorden. Bruins: “Sporten en bewegen is van grote waarde voor iedere Nederlander. Voor lol in sport hebben we iedereen nodig en is het belangrijk dat sportaanbieders en gemeenten en partijen uit de zorg-, welzijn en onderwijssector er samen de schouders onder gaan zetten”. De ondertekening van het Achterhoeks Sportakkoord is een landelijk voorbeeld voor de minister hoe zo’n samenwerking rondom sport, bewegen en een gezonde leefstijl eruit kan zien. 
 

Achterhoek wil toekomstbestendig sportlandschap

In de Achterhoek wordt al jaren samengewerkt op het gebied van sport en bewegen. “We zien dat een gezonde leefstijl essentieel is om doelstellingen te halen op verschillende beleidsterreinen. Daarom zetten we sport en bewegen al sinds 2014 in als een middel. Het uiteindelijke doel is om een toekomstbestendig sportlandschap in de Achterhoek te maken.
Bert Kuster, voorzitter van het Achterhoekse wethoudersoverleg sport: “De ambitie is dat iedere Achterhoeker een leven lang plezier gaat beleven aan sport en bewegen. Dit heeft niet alleen een positief effect op de individuele gezondheid, maar ook op sociaal-/ maatschappelijke vraagstukken”.
Met het Achterhoeks Sportakkoord zetten we de volgende stap”, zegt Pascal Kamperman, programmamanager van Achterhoek in Beweging. In het akkoord heeft Achterhoek in Beweging samen met de strategische partners de ambities vastgelegd voor de komende tien jaren. Tijdens een officieel moment in Nieuwspoort ondertekenden de partners het akkoord.

Jan Markink, gedeputeerde bij de provincie Gelderland geeft aan dat het Gelderse Sportakkoord landelijk navolging heeft gekregen in een Nationaal Sportakkoord en nu ook in dit Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord. “Daar ben ik enorm trots op. De maatschappelijke en economische kracht van sport zijn enorm en sporten helpt je om het beste uit jezelf te halen. Dat willen we stimuleren in Gelderland. Met dit Achterhoeks akkoord worden deze Gelderse doelen nu ook regionaal en lokaal vertaald en opgepakt. En wat zou het mooi zijn als meer gemeenten in Gelderland gaan samenwerken in hun sportbeleid, dan krijgen we nog meer voor elkaar hier in Gelderland”, aldus Markink.

anjo

Wethouder Anjo Bosman tekende in Den Haag namens Berkelland

Ambities voor verschillende thema’s

De twee speerpunten in het regionale sportakkoord zijn ‘Inclusief Sporten’ en ‘Excelleren in de Achterhoek’. De belangrijkste ambitie voor het ‘Inclusief Sporten’ is dat iedereen in de Achterhoek mee kan doen. De focus ligt hierbij op verschillende thema’s: vitale werknemers, een gezonde jeugd, vitaal ouder worden en uniek sporten voor mensen met een beperking. Onder de noemer ‘Excelleren in de Achterhoek’ gaan de partners zich inzetten om de economische positie van de Achterhoek verder te versterken door samen met partners te innoveren in de sport. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van open clubs, de begeleiding van sporttalenten en het investeren in topevenementen.

Strategische partners zien meerwaarde sportakkoord

Verschillende strategische partners van Achterhoek in Beweging waren bij de presentatie en ondertekening in Den Haag: van vertegenwoordigers van De Graafschap, de Rabobank, zorgverzekeraar Menzis tot afgevaardigden van de KNVB, Provincie Gelderland en het Graafschap College. Allemaal onderschreven ze de meerwaarde van regionaal samenwerking tot lokale uitvoering met daarbij duidelijk omschreven ambities.

Volgende stap: opstellen uitvoeringsagenda

Nu het ‘Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek in Beweging 2020-2030’ officieel is gepresenteerd en ondertekend is de volgende stap het opstellen van een uitvoeringsagenda. Achterhoek in Beweging zal in de uitvoeringsagenda gaan beschrijven welke activiteiten en lokale initiatieven er ontwikkeld worden tussen 2020 en 2024 om de ambities in de Achterhoek te realiseren.