Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Cliëntenraad Participatiewet vergadert

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 maart 2019, 19.30 uur bijeen. De openbare vergadering is in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.

Logo cliƫntenraad participatiewet

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Werkgeverschap Nieuw Beschut Werk(informatief)
 4. Bestandscijfers SDOA t/m december 2018
 5. Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek
 6. Voortgang invulling vacatures
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag  14 februari 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Stukken inzien

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 14 maart 2019 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.