Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

De gemeente Berkelland wil graag weten hoe de jeugdhulp en hulp in het kader van de Wmo ervaren wordt zodat deze goed kan aansluiten bij de wensen en behoeften. Jaarlijks laten wij daarom een cliëntervaringsonderzoek naar Wmo- en jeugdhulp uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp in het huishouden, begeleiding en taxivervoer voor volwassen, maar ook om vormen van jeugdhulp zoals ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf.

De gemeente laat het onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau BMC. Via een steekproef benaderen zij inwoners die in 2018 Wmo- of jeugdhulp hebben ontvangen.  De vragen worden gesteld in de vorm van een enquête. De enquête wordt zowel digitaal als schriftelijk verstuurd.

Deze week in uw brievenbus

Heeft u een uitnodiging ontvangen om de enquête te vullen? Dan hopen wij dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 à 10 minuten. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de helpdesk van BMC: 070 - 310 3850 (op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur).