Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Commissies vergaderen

De raadscommissies Sociaal en Bestuur en Ruimte vergaderen op 2 en 3 april 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Sociaal - dinsdag 2 april, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Voortgangsrapportage Berkelland dementievriendelijk
  • Doorontwikkeling en oorspronkelijke bedoeling VoorMeKaar (VMK)
  • Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022

Commissie Bestuur en Ruimte - woensdag 3 april, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Ambitiedocument Omgevingswet Berkelland
  • Voortgangsrapportage Demografische ontwikkelingen
  • Uitgangspunten Regionale visie 2030 Wonen Vastgoed
  • Vergaderstukken Achterhoek Raad 8 april 2019

Inspreken

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, uitsluitend via het telefoonnummer 0545-250 805 of mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl

U kunt slechts 1x  inspreken bij de commissie- of bij de raadsvergadering over een geagendeerd agendapunt. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken van de commissie Sociaal vindt u hier.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken van de commissie Bestuur en Ruimte vindt u hier.

Stukken inzien

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen.