Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

De nieuwe afvalinzameling, hoe gaat het nu?

Sinds 1 januari is er een aantal veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. Inmiddels zijn we twee maanden verder, hoe gaat het nu? Welke ontwikkelingen zien we? Wij gaan met wethouder Anjo Bosman in gesprek.

infographic

Eind vorig jaar zei u in BerkelBericht: “Ik heb er alle vertrouwen in dat de inwoners dit goed gaan oppakken”, hoe is dat nu?
Anjo Bosman: “Dat klopt, en mijn bevindingen nu zijn zeker positief. Wat in het straatbeeld echt opvalt is dat er veel meer PMD-afval (plastic, metaal en drankenkartons) en veel minder overvolle grijze containers aan de weg staan. Ook staan de containers niet veel meer met de deksels open, maar gesloten aan de weg. Er lijkt dus minder restafval in te zitten. Dat is meerdere mensen opgevallen, waaronder ook enkele leden van ons afvalpanel. Het afvalpanel bestaat uit inwoners uit verschillende kernen, waar we met enige regelmaat de stand van zaken of communicatie-uitingen toetsen. Dit is zeker een positieve ontwikkeling en een teken dat het afval beter gescheiden wordt.

Natuurlijk ging niet alles perfect, was het even wennen. De wisseling van de ophaaldagen, de grijze container die nu 1x per 4 weken wordt geleegd. Er zaten ook nog een paar misverstanden in de afvalkalender en de afvalapp. Die hebben we zo snel mogelijk proberen te verhelpen.

Voor sommige mensen was het ook even spannend, gaan we het redden met de grijze container 1x per 4 weken. Als we nu kijken naar het aantal berichten dat hierover binnenkomt, dan is dit vrijwel nihil. Het lijkt inwoners dus over het algemeen goed te lukken. Berichten die binnenkomen gaan vooral over het omruilen van de container.”

Zijn er veel mensen die hun container willen omruilen?
“Ja, veel mensen hebben een kleinere grijze container aangevraagd. Zelfs zo veel, dat we niet voldoende containers op voorraad hadden om aan alle aanvragen direct te voldoen. Dat zó veel mensen naar een kleinere grijze container gaan is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Onze buitendienst probeert alle aanvragen zo snel mogelijk te verwerken. Inwoners die een aanvraag hebben gedaan krijgen persoonlijk bericht wanneer de omruiling daadwerkelijk plaats kan vinden.

Natuurlijk zijn er ook mensen in bijzondere situaties, die proberen we ook tegemoet te komen. Zo kunnen inwoners met medisch afval zoals stomamateriaal en nierdialyse afval met een medische verklaring gratis een grotere of extra container of afvalpas aanvragen.”

Hoe zit het met afval dumpen, gebeurt dat nu meer dan voorheen?
“Nee, zeker niet. Er wordt nu niet ineens meer afval gedumpt. Zo af en toe vinden we wel wat, maar dat is dezelfde hoeveelheid als voorheen.”

Deze verandering is doorgevoerd om de hoeveelheid restafval te verminderen, zijn daar al resultaten van bekend?
“We zijn natuurlijk nog niet lang genoeg bezig om dat met zekerheid vast te kunnen stellen, maar we zien in januari wel een daling in de hoeveelheid restafval ten opzichte van januari vorig jaar. Dat is zeker een goede ontwikkeling!”

De hoeveelheid restafval in cijfers

In januari 2019 is er 607.050 kilogram restafval uit de grijze container ingezameld. In 2018 was dit 1.129.160 kilogram.

Omruilen grijze container

In december 2018 en januari 2019 zijn er 1084 aanvragen voor het omruilen van de grijze container gedaan. 675 van groot naar klein en 409 van klein naar groot.

containers

Hoe doet u het zelf thuis?
“We hebben zelf thuis ook ons systeem veranderd. Een duidelijke afvalbak met een label ‘Plastic’ erop, het groenafval en etensresten gaan naar buiten in de groene container en het overige gaat in de grijze. Als ik kijk naar het afval dat wij nu met het gezin produceren, dan valt me op dat we veel meer plastic hebben, dat we gft goed gescheiden hebben en dat er eigenlijk nog maar weinig afval in de grijze container zit.”

Tip van de week

In BerkelBericht en op facebook en twitter hebben we nu de rubriek ‘Tip van de week’ , waarin we elke week een tip of uitleg geven over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Bijvoorbeeld bij welk afval een chipszak hoort (grijze container) of een gloeilamp (grijze container) of waar de luiercontainers staan.  

Afvalapp

In de app kunt u precies zien wanneer welk afval op uw adres wordt opgehaald. Ook kunt u een herinnering instellen, zodat u tijdig een signaal krijgt om het afval aan de weg te zetten. De afvalapp bevat ook een afvalwegwijzer. De app is gratis te downloaden via de Appstore (zoek op Inzamelkalender Berkelland) en Google Playstore (zoek op ‘Berkelland’).

Inmiddels maken al 5.400 inwoners gebruik van de afvalapp! Daarvan hebben 3.161 huishoudens ook de meldingen aan staan.

vang