Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Militaire oefening op 4 april

Het ministerie van Defensie houdt op 4 april 2019 een oefening. De oefening speelt zich af in de omgeving van Ruurlo. Er doen 20 militairen en 4 terreinwagens mee.

Doel oefening

De militairen worden getraind in het opzetten en inrichten van een verbindingspost op particulier terrein. De militairen en de voertuigen verplaatsen zich gewapend. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Gebruik wegen en terreinen

De eenheid heeft van te voren afspraken gemaakt met de eigenaren/beheerders van de particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan burgerverkeer te voorkomen.

Schade?

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht, telefoon 030-2180420.