Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Sociale huurwoningen in Berkelland - Serie wonen deel 5

De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. Deze keer vertellen we u meer over sociale huurwoningen.

Tekening van een wijk van bovenaf

Samenwerking

Wij werken samen met ProWonen en huurdersverenigingen ‘De Naobers’ (Eibergen en Neede) en ‘Borculo’ (Borculo en Ruurlo) als het gaat om voldoende betaalbare en passende woningen voor de lagere inkomens. Corporaties, zoals ProWonen, moeten volgens de Woningwet 2015 jaarlijks prestatieafspraken maken met hun huurdersverenigingen en de gemeente waarin zij werkzaam zijn.

Duurzaamheid

De komende jaren is het versnellen van het verduurzamen van bestaande woningen een belangrijk aandachtspunt. Daarbij wordt gekeken hoe de kwaliteit van de woningen verbeterd kan worden. In 2019 start ProWonen twee onderhoudsprojecten (Beltrum en Borculo) waarbij de woningen verduurzaamd worden. Een ander aandachtpunt voor de komende jaren is het aanpassen van de wijken aan het veranderende klimaat. Er worden hogere temperaturen, langere tijden van droogte en grotere hoeveelheden neerslag in korte tijd verwacht en daar moeten de wijken op ingericht zijn.

Levensloopgeschikt

Ook is er aandacht voor levensloopgeschiktheid van een huis. Daardoor wordt het mogelijk om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, ook bij ouderdom of ziekte. In de huidige woning met wat aanpassingen of in een ander huis, waar bijvoorbeeld traplopen niet nodig is en deurposten verbreed zijn.

Nieuwbouw en sloop

Ook komen er nieuwe woningen bij of worden verouderde woningen gesloopt. In Ruurlo sloopt ProWonen dit jaar 14 appartementen op het terrein van de Bundeling (Het Voorhuis). Daarnaast bouwt ProWonen in Ruurlo 8 appartementen (De Schoven), 5 woningen en een tijdelijke ontmoetingsruimte op het terrein van de Bundeling. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van een totaalplan om het terrein te vernieuwen. In Eibergen worden nieuwe huurwoningen ontwikkeld op de locatie Karel Doormanstraat. ProWonen en de gemeente zijn hierover met elkaar in gesprek.

Extra aandacht

Bij de samenwerking tussen ons en ProWonen is er veel aandacht voor de woningzoekenden. We willen dat de actieve zoektijd gemiddeld maximaal 1 jaar is. Zo worden de woningzoekenden in onze gemeente voorzien van goede woonruimte.