Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Thema-avond voor sportverenigingen over Speciale Doelgroepen

Maandag 18 maart organiseert de werkgroep Aangepast sporten een inspirerende thema-avond Speciale Doelgroepen voor sportverenigingen. Om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de kantine van Sportclub Neede, Kronenkamp 10 in Neede.

sporten

De werkgroep Aangepast Sporten, een samenwerking van de combinatiefunctionarissen van Sport Federatie Berkelland  en Beweeg Wijs, Achterhoek in Beweging/Uniek sporten, Voormekaar en gemeente, maakt zich hard voor een leven lang sport en bewegen voor iedereen!
Naast het in kaart brengen van het aanbod aangepast sporten in Berkelland en een onderzoek naar de sportdeelname van kinderen in het speciaal onderwijs, wil de werkgroep verenigingen enthousiast maken voor het bewegen met ‘speciale doelgroepen’. Bijvoorbeeld mensen met een beperking, met dementie, psychische problemen of chronische aandoeningen, kinderen of jongeren met gedragsproblemen, maar ook statushouders of ouderen.

Verbreding sportaanbod en nieuwe doelgroepen

Tijdens de thema-avond wil de werkgroep Aangepast sporten de bestuurders van sportverenigingen en andere geïnteresseerden inspireren om verder te kijken dan het werven van de ‘geijkte’ leden. U krijgt informatie en praktische tips over hoe u uw aanbod kunt verbreden en speciale doelgroepen kunt bedienen binnen uw eigen club.
De sportverenigingen dragen hierdoor bij aan de doelstelling Iedereen doet mee in Berkelland!, ook als het om sport en bewegen gaat. Daarnaast biedt uitbreiding van de doelgroep ook mogelijkheden voor uitbreiding van uw ledenaantal en de toekomst van uw sportclub.

Succesverhalen – drempels en handvaten

Met een aantal succesverhalen willen we u enthousiast maken: Welke voorbeelden zijn er in Nederland, wat werkt, wat niet, welke drempels zijn er en wat heeft het verenigingen opgeleverd? Vervolgens bieden we u praktische handvaten om aan de slag te gaan met het creëren van een aanbod voor één (of meerdere) ‘speciale’ doelgroepen.

Meld u nu gratis aan!

De avond is vrij toegankelijk voor alle sportverenigingen en andere organisaties. Geeft u zich uiterlijk 14 maart op via info@sportfederatieberkelland.nl of bel via 0545-476727. Meer informatie bij John Willemsen van de Sport Federatie Berkelland.