Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Tip van de week

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

Logo Tip van de week

Bij welk afval hoort …

Klein Chemisch Afval (KCA) -> chemokar

Chemokar

KCA is schadelijk voor het milieu en kunt u daarom inleveren bij de chemokar. De chemokar zamelt 4 keer per jaar klein chemisch afval in. Op uw afvalkalender of afvalapp leest u wanneer. Woont u in het buitengebied? Dan moet u uw klein chemisch afval vooraf aanmelden. Dat kan via kcainzameling@remondis.nl of 0544 - 395 555.

Wat is klein chemisch afval?

  • Batterijen, spaarlampen, tl-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen en brandblussers
  • Kwikthermometers, injectienaalden, medicijnen
  • Verf, lak, terpentine, kwastreiniger, kwikschakelaars
  • Fotofixeer, ontwikkelaar, salpeterzuur, zwavelzuur, zoutzuur
  • Accu´s
  • Afgewerkte olie, mits dit in jerrycans zit
  • Frituurvet en klein wit- en bruingoed (alle elektra die in een boodschappentas past) kunt u ook gratis met de chemokar meegeven. 

Wat valt NIET onder klein chemisch afval?

  • Lege verfblikken en verfblikken met uitgeharde verf -> grijze container
  • Lege spuitbussen -> grijze container

Meer tips?

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.