Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Uitkomsten enquête Noordijk

Bent u nieuwsgierig naar de uitkomsten en vervolgstappen van de enquête ‘Wonen in Noordijk’, kom dan 3 april 2019 om 20.00 uur naar het dorpshuis ‘Haarhoes’ in Noordijk.

Plaatsnaambord Noordijk vanuit auto

De projectgroep uit het dorp, die al enige tijd werkt aan een nieuwe Dorpsvisie 2030, presenteert dan samen met adviesbureau KAW de belangrijkste woon- en leefuitdagingen voor het dorp. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat nu en ook in de toekomst, iedereen in Noordijk, prettig kan blijven wonen.

Uitkomsten enquête

Afgelopen december hebben alle inwoners van Noordijk de enquête ontvangen. In die enquête konden ze onder andere hun woonwensen kenbaar maken. Veel inwoners van Noordijk willen graag zo lang mogelijk prettig blijven wonen in hun huidige woning. Enkele mensen hebben via de enquête kenbaar gemaakt op zoek te zijn naar een woning in Noordijk.

Gemeentelijke informatie over spelregels voor het bouwen extra woningen

Gemeente Berkelland is tijdens de avond ook aanwezig om informatie te geven over de spelregels waar rekening mee gehouden moet worden bij het realiseren van extra woningen in Noordijk. En geeft informatie over de voortgang van het opstellen van spelregels om woningsplitsing in de toekomst onder voorwaarden weer mogelijk te maken.

Logo Dorpsvisie Noordijk 2030