Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Wonen voor senioren in Berkelland

De gemeente Berkelland streeft ernaar om voor alle inwoners geschikte woningen beschikbaar te hebben, nu en in de toekomst. Deze week vertellen we u meer over wonen voor senioren en voor mensen die zorg nodig hebben.

Het aantal ouderen in Berkelland dat zorg nodig heeft stijgt door de vergrijzing. Het rijksbeleid is gericht op zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Pas als dat echt niet meer kan, komt een woonzorgwoning of een verpleeg/verzorgingshuis in beeld. Als gemeente Berkelland willen we dat er voldoende kwalitatief goede woonaanbod blijft, in combinatie met welzijnsvoorzieningen. Zeker bij zwaardere zorg is er enige schaalgrootte nodig en daarom focussen we ons op het bestaande aanbod in de vier grote kernen en Beltrum.

Toekomstgericht woonzorg aanbod

In Berkelland hebben we in principe genoeg zorgwoningen, alleen niet van het juiste soort. De huidige generatie heeft andere wensen als het gaat om zorgwoningen en wil graag wat ruimer wonen. De ‘oude’ verzorgingshuizen voorzien daarmee onvoldoende in de behoefte van mensen met een lichtere zorgvraag en zijn van oorsprong ook niet gebouwd voor de zware zorg aan dementerenden.

We bekijken hoe er beter kunnen aangesloten kan worden bij de vraag. Dat doen we allereerst door de specifieke woonzorgvraag van inwoners in beeld te brengen samen met inwoners. Zo hebben we in november twee bijeenkomsten georganiseerd met inwoners, zorgvragers, zorgaanbieders en andere betrokkenen.

Aan de slag in de kernen

Op een aantal plekken in onze gemeente zijn we al bezig met het toekomstbestendig maken van de combinatie wonen en zorg. Zo wordt voor De Hassinkhof samen met bewoners van Beltrum bepaald welke nieuwe invulling past, ook naar de toekomst. Voor De Meergaarden in Eibergen en de verschillende kleine locaties in Neede (Troelstrastraat, de Bloesem en de Werf) is er gestart met een verkenning. Het Andriesenhuis in Borculo is vernieuwd en daar worden meer appartementen verhuurd voor zware zorg. En voor De Bundeling in Ruurlo zijn de nieuwe plannen klaar en wordt in 2019 de uitvoering gestart.

Ruimte voor initiatieven

De afgelopen maanden is er gesproken met verschillende zorgvragers. In een aantal gevallen hebben we groen licht gegeven voor het in ontwikkeling brengen van nieuwe plannen. Alleen het aantal initiatieven van ouderen, dat erop gericht is om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen, is nog beperkt. Terwijl wij de indruk hebben dat er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen is die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Dergelijke initiatieven zijn van harte welkom!