Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Groot gedeelte buitengebied ontvangt brief

Het is belangrijk om te weten hoe er per adres gewoond wordt, zodat dit meegenomen kan worden in het bestemmingsplan Buitengebied. Volgende week ontvangen alle eigenaren van woningen in het buitengebied met twee of meer huisnummers een brief.

buitengebied gezien vanuit een vliegtuig

Daarin wordt gevraagd om de woonsituatie, zoals die bij ons in de vergunning staat, te controleren. Ook eigenaren die geen brief krijgen, vragen wij te bekijken of er bij hen sprake is van dubbele bewoning of woningsplitsing.

Verschillende woonsituaties in het buitengebied

De gemeente Berkelland heeft een groot buitengebied. Op veel erven wonen van oudsher meerdere huishoudens in één gebouw. Dat gebeurt op verschillende manieren. Soms is er sprake van ‘inwoning’, soms van ‘dubbele bewoning’ of van ‘woningsplitsing’. Het lijkt misschien hetzelfde, maar er zijn verschillen tussen deze woonsituaties. Wij merken dat hier onduidelijkheid over is. Dit kan leiden tot problemen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een vergunning voor een verbouwing of de realisatie van een bijgebouw. Of bij de verkoop van een woning. Het is daarom belangrijk om per adres te weten hoe er gewoond wordt.  

Aan wie sturen wij de brief?

We sturen de brief naar de eigenaar van de woning, niet aan de mogelijke huurders. Het is aan de eigenaar om huurders (eventueel) te informeren over dit onderzoek. Wanneer er meerdere eigenaren zijn van een woning, dan schrijven we één eigenaar aan. Ook dan verwachten we dat de aangeschreven eigenaar (eventueel) de mogelijke mede-eigenaren informeert.

Geen brief ontvangen?

Wanneer u denkt dat bij uw woning ook sprake is van dubbele bewoning of woningsplitsing en u heeft op 29 maart geen brief ontvangen, neem dan contact met ons op. Ook als u niet twee huisnummers heeft. Ook woonsituaties die zonder vergunning zijn gerealiseerd kunnen dubbele bewoning zijn. Veel werkzaamheden kunnen namelijk vergunningsvrij uitgevoerd worden. Kijk voor meer informatie onder het kopje "Uitleg woonsituaties".

Als u contact heeft opgenomen maken we een afspraak op het gemeentehuis met u om de situatie te bespreken. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0545 - 250 250.

Uitleg woonsituaties

De afbeeldingen hieronder staan symbool voor de vier woonsituaties die we op basis van vergunningen in het buitengebied kennen. Bij elke woonsituatie staat een korte uitleg.

  • Groene vlak: tuin of erf
  • Witte vlak: het gebouw
  • Nummer (1 en/of 3):  staat symbool voor één of twee huisnummers.

Meest voorkomende woonsituatie

Tekening met 1 woning

Eén woning met één huisnummer.

Inwoning

Woning met een onafhankelijke wooneenheid in de woning

Eén woning met één huishummer. Er is één woongedeelte met eigen voorzieningen (keuken, badkamer, toilet). Er is daarnaast een woongedeelte voor de inwonende personen dat niet volledig eigen voorzieningen heeft.

Dubbele bewoning

Tekening van dubbele bewoning

Eén woning met twee woongedeelten. Elk woongedeelte heeft een huisnummer. De twee woongedeelten hebben elk hun eigen voorzieningen (badkamer, toilet en keuken). U kunt (volgens de vergunning) binnendoor van het ene woongedeelte naar het andere woongedeelte. Bijvoorbeeld door een deur of een gezamenlijke entree/hal.

Woningsplitsing

Tekening van een woningsplitsing

Twee woningen met twee huisnummers. De twee woningen hebben elk hun eigen voorzieningen (badkamer, toilet en keuken).

Let op: als er twee (of meer) eigenaren zijn (kadastrale splitsing), wil dat niet zeggen dat de woning gesplitst is. Woningsplitsing staat los van de eigendomssituatie.