Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet op 16 mei

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 16 mei 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.

logo

De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Beleidsregels verzuimbegeleiding re-integratievoorzieningen vervolg(advies)
 4. Voorgenomen besluit Algemeen Bestuur oprichting Besloten Vennootschap(advies)
 5. Actualisatie klachtenprocedure(advies)
 6. Professionaliseringsprogramma
 7. Voortgang invulling vacatures
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 11 april 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 16 mei 2019 liggen stukken aanwezig ter inzage van de agendapunten 4 en 5.