Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Pleegouders ontmoeten pleegouders

Op 15 mei 2019 was het zover: de bijeenkomst van pleegouders in het gemeentehuis van Berkelland. Al enige tijd worden er door aanbieders van pleegzorg, de gemeente/team Voormekaar en een kleine groep van pleegouders gesprekken gevoerd binnen de werkgroep Pleegzorg Achterhoek. Er bleek behoefte aan onderling contact.

Pleegouders zitten in een kring samen met wethouder

Weekendpleegouders, pleeggrootouders, netwerkpleegouders, “gewone” pleegouders, alle soorten pleegouders gingen met elkaar en met een vertegenwoordiging van de gemeente in gesprek. Wethouder Marijke van Haaren en Guido Geven, teamcoach Voormekaar waren namens de gemeente Berkelland aanwezig.

Doel bijeenkomst

Doel van de bijeenkomst was kennismaken met elkaar, ervaringen uitwisselen maar ook peilen of er meer behoefte is aan contact. Het antwoord op dat laatste punt was unaniem: “ja!”. Er was veel herkenning, en het was erg prettig om ook samen met de gemeente een aantal zaken te kunnen bespreken.

Zelf pleegouder en er een volgende keer bij zijn?

Neem dan contact op met Guido Geven via: g.geven@gemeenteberkelland.nl. Het idee is om 2 á 3 keer per jaar bij elkaar te komen.