Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Thema-avond Speciale doelgroepen 27 mei 20.15 uur in Haarlo

Op maandagavond 27 mei is er een thema-avond Speciale doelgroepen in Haarlo. Iedereen is van harte welkom. In de aanloop naar deze avond laten we enkele verenigingen aan het woord over hun aanbod aangepast sporten. Als laatste is Eddie Grotenhuis, bestuurslid en aanspreekpunt voor het Team activiteiten en vrijwilligers van ASV Eibergen aan het woord.

Aangepast sporten kan ook bij ASV Eibergen

wandelgroep

De claudicatio wandelgroep

Eddie Grotenhuis: “ASV Eibergen heeft in haar beleidsplan aangegeven in te zetten op ondersteuning van diverse doelgroepen in Berkelland en ziet het als haar maatschappelijk taak om mensen met een handicap, chronische ziekten, obesitas en ook statushouders te ondersteunen. Het bewegen is daarbij van belang, maar ook speelt het sociale aspect een grote rol bij deze doelgroepen. Statushouders willen we ondersteunen bij een goede integratie in onze gemeenschap.”

Hoe is het begonnen?
Eddie: “Een aantal jaren geleden zijn we gestart met een groep G-atleten, die alle facetten van de atletiek beoefenen. Inmiddels bestaat deze groep uit 8 personen en beschikken we over een ervaren trainer voor deze groep.

Welke trainingen bieden jullie aan?
“Via bemiddeling van de Sport Federatie Berkelland zijn we gestart met een wandelgroep voor mensen met claudicatio (etalagebenen). De wandeltraining is gericht op het onderhouden en/of vergroten van de loopafstand en moet leiden tot verbetering van de pijnvrije loopafstand voor deze doelgroep. Een groep van 8 deelnemers is enthousiast gestart met de wandeltraining.
Een vervolg hierop is dat we ook via bemiddeling van Sport Federatie Berkelland in contact zijn gekomen met een longfysiotherapeut uit Winterswijk. Hij wil een wandelgroep oprichten voor mensen met longaandoeningen in Berkelland en omgeving. Hij heeft ASV gevraagd om hem daarbij te ondersteunen en de groep na een clinic van 12 weken over te nemen. ASV wil dit graag doen maar staat nu voor de uitdaging om naast 1 wandelcoach nog meer wandeltrainers op te leiden.”

Waarom doen jullie dit en levert het de vereniging wat op?
Eddie: “Omdat dit voor ons geen ‘gewone’ doelgroepen zijn, is de kwaliteit van nieuwe wandeltrainers van groot belang. De kosten voor begeleiding zullen hoger liggen dan bij ‘gewone’ atleten, maar zal het werken met deze doelgroepen ook veel voldoening geven voor onze trainers en voor de hele vereniging. Wanneer het ons lukt om hiermee nieuwe leden te krijgen zal dit ASV ook meer financiële armslag geven voor de toekomst.”

Thema-avond

Op maandagavond 27 mei vanaf 20.15 uur is er de thema-avond Speciale doelgroepen bij HCR Prinsen in Haarlo. Interesse? Geef je op via john@sportfederatieberkelland.nl of bel 0545 - 476 727.