Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Tip van de week

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip

Bij welk afval hoort…

Oud ijzer --> kringloop of inzamelpunt
Kringloop Aktief en Bohero halen oud ijzer gratis aan huis op. In Berkelland zijn er ook diverse bedrijven die oud ijzer inkopen. Afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid die u aanlevert kan dat een (kleine) vergoeding opleveren. Sommige verenigingen zamelen ook oud ijzer in. Zij hebben op een specifieke locatie een container staan en de vergoeding komt ten goede aan de vereniging. De locatie van de container is te vinden op de website van de vereniging.

Oude gasflessen --> inleverpunt
Oude gasflessen horen niet in de grijze container. U kunt oude gasflessen na telefonische aanmelding (0545 - 261 253) gratis inleveren bij Forkink, Oude Eibergseweg 7 in Haarlo.

Inhoud van de stofzuiger(zak) --> grijze container
Doordat niet alle inhoud van de stofzuiger(zak) recyclebaar is hoort dit thuis in de grijze container.

As --> grijze container
Asresten kunnen schadelijke stoffen bevatten en mogen daarom niet bij het groente- fruit- en tuinafval of op de composthoop.

Frituurvet --> Kringloop, Klein Chemisch Afval (KCA) of inzamelpunten
Ook oud frituurvet kan een tweede leven krijgen. Het kan deels worden verwerkt tot biobrandstoffen. U kunt het inleveren bij Kringloop Aktief in Groenlo. U kunt het ook meegeven met het Klein Chemisch Afval. Bij sommige supermarkten staan speciale containers waar u het gebruikte frituurvet in kwijt kunt. Deze containers zijn te herkennen aan de gele kleur.

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.