Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Tip van de week

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.
Wist u dat uw containers een sticker moeten hebben waarop uw adres en woonplaats staat?

logo tip van de week

Huishoudelijk afval

De gemeente Berkelland heeft de plicht om huishoudelijk afval in te zamelen.

Deze opdracht is gegund aan de firma Ter Horst. Zij maken de containers met het huishoudelijk afval leeg. De containers zijn voor de firma Ter Horst herkenbaar door de kleur van de container en doordat ze aan de voorkant een sticker hebben met daarop uw adres en woonplaats. Als een container geen sticker heeft dan maakt Ter Horst de container niet leeg.

Geen sticker?

Als de sticker van de container af is, bel dan met de Publiekswinkel 0545-250 250.

Bedrijfsafval

Bedrijven produceren ook afval. Het betreft bedrijfsafval en dat mag de gemeente niet inzamelen. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing en kunnen dus geen gebruik maken van onze containers. Bedrijven moeten hun eigen voorzieningen treffen en zorgen dat het afval op een verantwoorde manier wordt ingezameld en afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie.