Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in Beltrum

De gemeente Berkelland, ProWonen, de Raad van Overleg Beltrum en Stichting Marga Klompé hebben afgesproken de volgende fase in te gaan voor een toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in Beltrum. Een half jaar geleden is de eerste fase gestart om er met elkaar voor te zorgen dat iedereen die dat wil, ook als het niet meer zonder ondersteuning en zorg lukt, prettig kan wonen in Beltrum.

4 heren ondertekenen contract

V.l.n.r.: wethouder Maikel van der Neut,  Roel Beunk van de Raad van Overleg, Ad Smeets bestuurder van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en directeur bestuurder Henk Meulenkamp van ProWonen

Afgesproken koers

In het afgelopen half jaar hebben de partijen de koers bepaald voor het opzetten van een toekomstbestendige welzijns-zorg-infrastructuur voor én samen mét de bewoners van Beltrum en het buitengebied. Voor bewoners met een lichte zorg- of welzijnsvraag tot en met bewoners die aangewezen zijn op zware zorg en ondersteuning.

In de koers staat het volgende centraal:

  • Kwaliteit van leven als basis
  • Een dorpsverbinder
  • Maatwerk en flexibiliteit in gebouwen en mensen
  • Jong en oud: generaties verbinden
  • Samenwerking tussen verenigingen, initiatieven en clubs
  • Voor en door Beltrum inclusief buitengebied en buurtschappen

Behoeftepeiling

Voordat de resultaten uitgewerkt worden in een concrete aanpak, vindt er in Beltrum aan het eind van dit jaar eerst een behoeftepeiling plaats onder de inwoners. Centraal staat hierbij wat de vraag is naar zorg en welzijn en wat iedereen hieraan zelf kan bijdragen.

Onderdeel pilot ‘Wonen in Beltrum’

Deze aanpak gericht op welzijn, wonen én zorg maakt onderdeel uit van het pilotproject ‘Wonen in Beltrum’, waarin ouderen en jongeren hun krachten bundelen om samen prettig en lang in Beltrum te wonen, en te kunnen blijven wonen.