Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Uitstel beslistermijn omgevingsvergunning

De Provincie Gelderland heeft de gemeente Berkelland gevraagd om het besluit op de aanvraag voor de omgevingsvergunning kap voor 343 bomen aan de N319 uit te stellen. De gemeente heeft de provincie gevraagd om een nadere onderbouwing van de aanvraag. De provincie heeft hier meer tijd voor nodig. De gemeente zal nu uiterlijk 2 augustus 2019 een besluit nemen op de aanvraag.

Bomen langs de N319

Binnenkort informatiecentrum in Ruurlo

De provincie begrijpt de emoties die mensen hebben rond het kappen van bomen en richt gedurende de aanvraagperiode van de omgevingsvergunning kap en de periode van beroep en bezwaar een informatiecentrum in Ruurlo in. In het informatiecentrum dat over ongeveer 3 weken klaar is, komt meer informatie over de afwegingen en het eindbeeld dat wordt nagestreefd en is een persoonlijk gesprek met deskundigen mogelijk. Totdat het informatiecentrum er is, is iedereen ook van harte welkom voor een persoonlijk gesprek. Aan te vragen via provincieloket@gelderland.nl.

De plannen van de provincie

De plannen van de provincie zijn in 2017 en 2018 na een intensief proces van afwegen en overleggen met omwonenden, deskundigen en belangengroepen tot stand gekomen.
Voor een nadere toelichting op de aanvraag zie www.gelderland.nl/N319-Ruurlo-Groenlo.