Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert 15 mei

De Welzijnsraad vergadert ook in 2019 weer op locatie en dit keer opnieuw op de afwijkende woensdagsavond, namelijk op 15 mei 2019 om 20.00 uur in Kulturhus de Wanne aan het Mariaplein 6 in Beltrum. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit - uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van sport en cultuur. Ook zullen actuele ontwikkelingen binnen het sociale domein worden verteld. Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.
Voor meer informatie kijkt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.