Als de hamer valt…

Als de hamer valt is het besluit genomen. Zo gaat dat tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. In deze rubriek geven wij telkens na de raadsvergadering in het kort een overzicht van de beslissingen die de gemeenteraad heeft genomen.

hamer

In de raadsvergaderingen van 12 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten:

  • Het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur van de SDOA inzake het deelnemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten) vast te stellen.
  • De wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG en aansluiting werkgeversvereniging vast te stellen.
  • Het reglement van orde en de verordening op de raadscommissies 2019 vast te stellen.
  • De verordening Vertrouwenscommissie 2019 vast te stellen.
  • Het bestemmingsplan ‘Haarstraat 1 in Beltrum: Het Nieuwe Jena’ vast te stellen en hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen.
  • De structuurvisie woningsplitsing buitengebied vast te stellen.
  • De aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’ vast te stellen.
  • De kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland vast te stellen.

Dit is een verkorte samenvatting van de genomen besluiten. Hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op www.gemeenteberkelland.nl kunt u de volledige teksten van de genomen besluiten vinden.