Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk gaan inwoners nóg beter begeleiden bij werk- en inkomensvragen

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter begeleiden naar betaald werk of dagbesteding. Dat is het doel van een nieuwe werkwijze van Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vanuit de samenwerking binnen de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en Werkbaan Oost.

De drie betrokken wethouders, Gerjan Teselink (Berkelland), Jos Hoenderboom (Oost Gelre) en Wim Aalderink (Winterswijk) zijn hier blij mee. “We willen dat vragen van inwoners rondom werk en inkomen lokaal door die inwoner gesteld kunnen worden. Dan is het logisch dat de woongemeente het eerste aanspreekpunt voor inwoners is.”

Rapport: ‘Samen aan het stuur’

De drie gemeenten werken al nauw samen op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet. De afgelopen maanden hebben zij samen gewerkt aan een voorstel om inwoners nog beter te begeleiden bij werk- en inkomensvragen. Dat heeft geresulteerd in een rapport ‘Samen aan het stuur’. Uitkomst van dit rapport is onder andere dat er één leer-werkbedrijf komt.” Het rapport vindt u via deze link.

Gemeenten weer eerste aanspreekpunt voor inwoners

De eigen woongemeente wordt weer het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen over werk en inkomen. Dat betekent kortere lijnen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale teams of Voormekaarteams. De cliënt wordt dan door iemand van het team van de eigen gemeente doorgeleid naar één uitvoeringsorganisatie.

Besluitvorming door de gemeenteraden

Met de drie gemeenteraden spreken we in november over het proces en het vervolg. In december vragen we de gemeenteraden om in te stemmen met deze koers.

Hoe nu verder?

Een kerngroep van de drie gemeenten, SDOA en Werkbaan Oost werkt de plannen de komende maanden verder uit. Daar komt nog best veel bij kijken. Het gaat over re-integratie, maar ook over ontwikkeling, beschut werken, stagemogelijkheden, werkervaringsplaatsen, meedoen, inkomensondersteuning en arbeidsmatige dagbesteding. “Dit moeten we zo organiseren dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich maximaal kunnen ontplooien. Zodat inwoners zoveel mogelijk regulier kunnen werken op die plek die past bij hun persoonlijke situatie” aldus de drie wethouders.