Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet op 14 november

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 november voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Stand van zaken vacatures
 4. Minimabeleid (adviesaanvraag)
 5. - Reactie DB op de brief van de cliëntenraad d.d. 13 sept (CR ontvangen: 21-10-2019, advies CR d.d. 17-10-2019)
 6. Meedoen applicatie, presentatie Ruth Hengeveld
 7. Jaarverslag bezwaar en beroep
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 10 oktober 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 14 november liggen de stukken voor agendapunt 4 en 6 ter inzage. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk.