Bijeenkomst over toekomst paasvuren op 11 november

We hechten veel waarde aan tradities in onze gemeente. Een van die tradities is het organiseren van paasvuren. Om de traditie levend te houden, moeten we soms stilstaan bij de wijze waarop we een traditie vormgeven. Wij nodigen inwoners graag uit op maandag 11 november om 19.30 uur in het gemeentehuis om gezamenlijk te praten over de toekomst van de paasvuren in Berkelland.

In 2019 werden in de gemeente Berkelland 79 vuren als paasvuur aangevraagd. Dat zijn er veel en ze sluiten niet allemaal aan bij de oorspronkelijke traditie. Het grote aantal zorgt ook voor lastige keuzes, bijvoorbeeld in tijden van droogte. Om het beheersbaar te houden hebben we dit jaar moeten besluiten alle paasvuren te verbieden. Jammer, maar vanuit het oogpunt van brandrisico’s noodzakelijk. We willen daarom graag met inwoners in overleg hoe we de traditie kunnen behouden en ons beter kunnen voorbereiden op omstandigheden zoals droogte.