Commissies vergaderen op 26 en 27 november en 3 december

De raadscommissies Bestuur en Sociaal vergadert op 26 november en
3 december en de commissie Ruimte vergadert op 27 november in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo.

Commissie Bestuur en Sociaal - dinsdag 26 november, 19.30 uur en dinsdag 3 december, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Advies Staring College Jongerenraad
  • Nieuwbouw Integraal Kindcentrum en gymzaal het Simmelink
  • Economische Agenda 2020-2024
  • Plan toekomstbestendige verenigingen Berkelland
  • Rekenkameronderzoek ‘Zicht op de jeugdhulp in Berkelland’
  • Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein
  • Eerste bestuursrapportage SDOA 2019

Commissie Ruimte - woensdag 27 november, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere:

  • Uitwerking Motie 19-08 grootschalige gemeentelijke energieopwek
  • Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
  • Uitgangspuntennotitie Hambroekplassen

Inspreken

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 - 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl. Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. Vervolgens heeft u tijdens de vergadering 5 minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen. U kunt per vergadering 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op via deze link. De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.