Gemeenteraad vergadert 12 november om 19.30 uur in gemeentehuis Borculo

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 12 november om 19.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

gemeentraad

Op de agenda staat onder andere:

  • Vragenhalfuur
  • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
  • Het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur van de SDOA inzake het deelnemen in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG en aansluiting werkgeversvereniging
  • Reglement van Orde en Verordening op de raadscommissies 2019
  • Verordening Vertrouwenscommissie 2019
  • Bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum: Het Nieuwe Jena
  • Structuurvisie woningsplitsing buitengebied
  • Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’
  • Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland

Inspreken

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 - 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.

Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. Vervolgens heeft u tijdens de vergadering 5 minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

Klik hier voor de volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden. De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Raadsvergadering live via internet

De raadsvergadering zelf kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.