Lustrumeditie Berkellanddag succesvol!

Op 7 november 2019 was de lustrumeditie van de Berkellanddag. Ruim 80 geïnteresseerden kwamen naar ’t Spieker in Eibergen om zich te laten bijpraten over een vitaal platteland.

Blik op podium vanuit de zaal

Met hen keken we terug op de afgelopen 5 jaar en vooruit naar ontwikkelingen rondom kringlooplandbouw, nieuwe verdienmodellen, duurzaamheid, veiligheid en zorg.