Raadzaal was 30 oktober even democratisch domein basisschoolleerlingen

Een deel van de leerlingen uit groep 7/8 van de basisscholen in de gemeente Berkelland bezochten op 30 oktober het gemeentehuis. Zij deden mee aan een bijeenkomst Groep 8 aan de macht over burgerschapsvorming. Na een goede voorbereiding in de groep grepen de scholen de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Ook kregen de leerlingen een aantal workshops aangeboden.

groep8

In het kader van burgerschapsvorming besloot de gemeenteraad om samen met adviseur Ans Borninkhof van Burgerschapsvorming Advies ‘Groep 8 aan de macht’ te organiseren. De bijeenkomst, waar 8 scholen aan hebben meegedaan, is goed verlopen. Zowel leerkrachten, kinderen als raadsleden waren enthousiast.

Goede voorbereiding: verkiezingen houden en een raadsvoorstel bedenken

In de weken voorafgaand werden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. Ze leerden over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. De voorbereidingen op school passen goed binnen de wettelijk verplichte burgerschapsvormingslessen die het Rijk van het onderwijs vraagt. Omdat een kinderraadsvergadering niet zonder kinderraadsleden kan, organiseerden de scholen zelf verkiezingen om per school 7 raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigden. Ook de voorstellen waarover gestemd werd, hebben de leerlingen zelf bedacht. De voorstellen moesten gaan over het vergroten van de leefbaarheid in hun dorp of over duurzaamheid.

Programma

De leerlingen namen ook deel aan workshops die gegeven werden door raadsleden en wethouders. Ze discussieerden over thema’s als vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Vanuit hun standpunt presenteerden zij voor even een eigen politieke partij. Ook deden ze mee aan een quiz en kregen zij een rondleiding door het gemeentehuis. Hoogtepunt van het bezoek was de kinderraadsvergadering. Een vergadering, met de kinderen zelf in de hoofdrol en onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Joost van Oostrum. De kinderraadsleden wisselden standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk werd democratisch gestemd voor het beste voorstel.

Winnende 2 scholen

Per kinderraad kon 1 school winnen. De eerste kinderraadsvergadering is gewonnen door de Kerst Zwartschool groep 8b uit Ruurlo. Zij stelden voor met de gewonnen € 250,- een groenere omgeving in Berkelland te maken door het aanleggen van groene stroken/bloemrijke plekken waarbij insecten en vlinders kunnen leven. De tweede raadsvergadering is gewonnen door de Dr. Ariëns Daltonschool uit Neede. De € 250,- die de gemeente per gewonnen voorstel beschikbaar stelt, zal door deze school besteed worden aan PMD-afvalcontainers voor scholen. Omdat sinds enkele maanden alle huishoudens in Berkelland een container voor plastic afval hebben, vinden zij het belangrijk dat ook de scholen mee kunnen doen met afvalscheiding. Alle leerlingen uit de groepen 7/8 van deze 2 scholen zullen zich dit schooljaar nog inzetten om de 2 voorstellen ook echt uit te gaan voeren.

De voorstellen van de andere scholen waren zeker ook de moeite waard

De voorstellen van de 6 andere scholen waren ook goed. Zo stelde de Kerst Zwartschool groep 8a voor om een rookvrije schoolzone te laten maken. De Sterrenboog wilde graag 4 plasticcontainers en een gft-container voor de school. De Kiezel en Kei school stelde voor samen fruit- en notenbomen te planten met de ouderen van het bejaardentehuis en deze bomen samen voorzien van bordjes met informatie. De Alfrinkschool stelde voor extra materialen aan te schaffen in het zwembad in Neede, zodat er meer kinderen mee kunnen spelen. De Driesprong wilde op hun school een spelletjesochtend met lunch organiseren voor jong en oud. En het Kisveld stelde een gezamenlijke wandeling voor met ‘leerlingen & senioren’. Een wandeling met een pauzeplek (met koffie/lekkers en een krant/spel). Een wandeling die zorgt voor grotere wederzijdse acceptatie.Met de keuze van de voorstellen gaf de jeugd vandaag een duidelijk signaal af dat zij het milieu erg belangrijk vinden.

Tweede ronde op 15 november

Op 15 november vindt een tweede ronde plaats. Dan doen nog eens 7 scholen uit de gemeente mee aan Groep 8 aan de macht.

kinderraad