Wat vindt u belangrijk als het gaat om wonen, zorg en welzijn in Beltrum?

Alle inwoners van Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde krijgen deze maand het verzoek om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over zaken als: wat voor cijfer geeft u het wonen in uw omgeving? Welke voorzieningen vindt u belangrijk? Wat is er nodig om het wonen in deze omgeving aantrekkelijk te houden voor alle leeftijdsgroepen?

vragenlijst

Doel van de vragenlijst

De uitkomsten van deze vragenlijst geven richting aan de toekomstplannen voor Beltrum. Bijvoorbeeld als het gaat om maatwerk en flexibiliteit voor toekomstbestendig wonen, benutten van gebouwen voor verschillende groepen, samenwerking tussen verenigingen, initiatieven en clubs, verbinden van jong en oud. De vragenlijst maakt onderdeel uit van het traject toekomstgericht welzijn, wonen en zorg in Beltrum. Dit traject is een samenwerking van de gemeente Berkelland, ProWonen, de Raad van Overleg Beltrum en Stichting Marga Klompé. De vragenlijst is opgesteld door een werkgroep van actieve vrijwilligers. Met deze vragenlijst hopen ze minstens 1000 inwoners te bereiken.

Hoe invullen?

Alle verenigingen die in Beltrum, Voor Beltrum, Avest en Lintvelde actief zijn krijgen een mail met de link naar de vragenlijst. Alle leden van de verenigingen krijgen het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 10 minuten. U kunt de vragenlijst ook invullen via deze link. Wilt u een papieren vragenlijst of hulp bij het invullen? Ga dan langs of bel naar het Meldpunt Beltrum in het Kulturhus via 06 - 5709 7060.

En daarna?

Eind van dit jaar willen we de uitkomsten van de enquête bespreken. Daarna volgt een grote dorpsbijeenkomst, waarin we presenteren hoe we samen de toekomst van Beltrum en buitengebied verder kunnen vormgeven. Daarvoor ontvangt u een uitnodiging.

Waarom meedoen?

Om u een idee te geven waar het over gaat, hebben Benny Krabbenborg en Joost Helmers filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld over hoe u uw huis kunt aanpassen, vrijwilligerswerk, jongerenwerk, Hassinkhof, verenigingsleven, mantelzorg en nog veel meer. Kijk op de website van de Raad van Overleg Beltrum en op de Facebookpagina’s van de verenigingen.