Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

17 oktober Bijeenkomst lokale democratie

Komt u ook op 17 oktober om met raadsleden, collegeleden en medewerkers in gesprek te gaan over lokale democratie?

 

democratie

U heeft het in BerkelBericht, op onze website of social media misschien al voorbij zien komen: de gemeente Berkelland wil weten wat inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers vinden van de lokale democratie in de gemeente Berkelland. Om erachter te komen hoe de ervaringen zijn met de gemeente Berkelland was het mogelijk om een vragenlijst ‘QuickScan Lokale Democratie’ in te vullen. Daarin zijn vragen gesteld als: “Vindt u dat u voldoende kunt meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als u dat wilt? Is duidelijk hoe besluiten worden genomen en hoe ze worden uitgevoerd? Wordt u als inwoner voldoende betrokken bij plannen en activiteiten?

In gesprek over de uitkomsten van de enquête

De uitkomsten van de Quickscan Lokale Democratie geven een beeld van hoe de democratie in Berkelland wordt ervaren en hoe die verbeterd kan worden. Maar met dit rapportje zijn we er natuurlijk nog niet. Uit de enquête blijkt dat het belangrijk is om écht te luisteren en vooral in gesprek te gaan met elkaar.

Kom daarom op 17 oktober naar het gemeentehuis!

Op 17 oktober om 19.30 uur organiseren wij in het gemeentehuis een bijeenkomst voor inwoners, raadsleden, burgemeester en wethouders en medewerkers. Hier staat centraal: inspireren, informeren en met elkaar in gesprek over:

  • wat is democratische kwaliteit en hoe gaat dat in Berkelland?
  • de uitkomsten QuickScan Lokale Democratie en,
  • hoe komen we tot een visie op democratische kwaliteit en wie doen daarin mee?

Iedereen uit de gemeente Berkelland is welkom!

Aanmelden

Als u van plan bent om te komen horen we dat graag. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar griffie@gemeenteberkelland.nl.