Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 10 oktober 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek in Groenlo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Logo clientenraad

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Stand van zaken vacatures
 4. Beleidsregels leerlingenvervoer minimagezinnen 2019 (advies)
  1. Adviesaanvraag
  2. beleidsregels reeds aangeleverd voor de vergadering van 10 sept
 5. Minimabeleid (adviesaanvraag)
  1. Reactie DB op de brief van de cliëntenraad
  2. Beleidsregels bijzondere bijstand, gemeente Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk
  3. Beleidsregels collectieve zorgverzekering, gemeente Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk
  4. Beleidsregels meedoen, gemeente Berkelland, Oost-Gelre, Winterswijk
 6. Mededelingen
 7. Uitgaande en ingekomen post
 8. Vaststellen verslag 16 mei 2019        
 9. Vaststellen verslag 13 juni 2019        
 10. Vaststellen verslag 10 september 2019
 11. Rondvraag
 12. Afscheid Heidy Lelifeld
 13. Sluiting

Stukken ter inzage

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 in Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 10 oktober 2019 liggen de stukken voor agendapunt 4 en 5 ter inzage.