Commissie Ruimte vergadert op 30 oktober in gemeentehuis Borculo

De raadscommissie Ruimte vergadert op 30 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. De vergadering van de raadscommissie Bestuur en Sociaal van 29 oktober vervalt.

Op de agenda staat onder andere:

  • Structuurvisie woningsplitsing buitengebied
  • Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’
  • Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland
  • Bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum: Het Nieuwe Jena
  • Voortgangsrapportage pilot Transformatie Oudestraat Neede

Inspreken

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht kunt u zich melden bij de griffie. Dit kan tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering. Dit doet u door te bellen naar 0545 – 250 805 of te mailen naar griffie@gemeenteberkelland.nl. Het inspreken in een commissie- of raadsvergadering bestaat uit 2 delen. Voorafgaand aan de vergadering wordt u uitgenodigd om uw verhaal te doen. U kunt dan met een aantal raads- of commissieleden in gesprek. Ook kunnen zij u dan een aantal vragen stellen. Vervolgens heeft u tijdens de vergadering 5 minuten inspreektijd. Hierna krijgen alle leden de ruimte om vragen te stellen, maar is geen ruimte voor een gesprek. Wel krijgt u het laatste woord, om tot slot kort nog iets te kunnen zeggen.

U kunt per vergadering 1 keer inspreken bij de commissie- of raadsvergadering. Bij raadsvergaderingen kan alleen ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Bij de commissievergaderingen kan ook aandacht gevraagd worden voor niet geagendeerde onderwerpen.

Stukken op website

De volledige agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.gemeenteberkelland.nl > Raad & commissies > Commissie … De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo.

Commissievergaderingen live via internet

De commissievergaderingen kunt u live volgen via https://channel.royalcast.com/berkelland.