De hoeveelheid restafval in Berkelland is met 35% gedaald!

Vanaf 1 januari is er een aantal veranderingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De grijze container wordt nog 1x per 4 weken geleegd. En sinds 1 juli zijn de PMD-zakken vervangen door de PMD-container, die ook 1x per 4 weken wordt geleegd. Een mooi moment om even terug te blikken en te kijken hoe het nu gaat. We vragen het aan wethouder Anjo Bosman.

anjo bosman

Deze veranderingen zijn doorgevoerd om de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen. Bij het vorige interview was het nog te vroeg om resultaten te noemen, hoe zit dat nu?

Wethouder Anjo Bosman: “Als we de cijfers van dit jaar vergelijken met vorig jaar zien we duidelijk dat inwoners het afval beter scheiden. In juli 2018 was de hoeveelheid restafval 6.018.740 kilogram, in juli 2019 is dat nog 3.901.900 kilo. Dat is 35% minder dan vorig jaar rond deze tijd! Omgerekend komt dat neer op 164 kilogram restafval per inwoner, dit was in 2018 nog 252. Het doel is maximaal 100 kilogram restafval per inwoner in 2020, en 75 kilogram in 2025, we zijn dus mooi op weg!”

“De nieuwe manier van inzamelen zorgt er duidelijk voor dat het afval beter wordt gescheiden en minder restafval oplevert”

Welke reacties krijgt u van inwoners?

Anjo: “In december en januari kregen we meldingen van bezorgde inwoners over het minder vaak legen van de grijze container. Het ging dan vooral over stankoverlast en te weinig capaciteit. Deze meldingen hebben we echter na januari minder gekregen. Bovendien krijgen we ook positieve reacties van inwoners, omdat het minder vaak legen beter is voor het milieu.

Over de PMD-container hebben we aanzienlijk meer reacties gekregen dan over de grijze. Een veel gehoorde reactie is dat de inzamelfrequentie te laag is. Veel inwoners  zijn wel blij met de komst van de container, hierdoor is er minder zwerfafval en minder stankoverlast, doordat je de zakken niet meer in- of om het huis hebt liggen.

Het is ook goed om te horen waar mensen tegenaan lopen. En het is fijn dat mensen actief meedenken. Inwoners geven ook tips aan ons door die we weer gebruiken voor de tip van de week.”

Wat als mensen echt niet uitkomen met 1x in de 4 weken legen?

“De overgang van de zakken naar de container is even wennen, daar willen we ook de tijd voor nemen. In juli zijn de PMD-zakken die naast de container werden geplaatst ook nog meegenomen. Gezinnen met 6 of meer personen kunnen gratis een extra PMD-container krijgen. Tot nu toe hebben 18 huishoudens hiervan gebruik gemaakt. Je kunt zelf ook nog veel doen om de hoeveelheid PMD te verminderen. Lucht uit de pakken halen, plastic bakjes verknippen en wellicht opletten bij wat je koopt.

Daarnaast is er de mogelijkheid om het PMD-afval dat mensen echt niet meer kwijt kunnen te brengen naar een container die aan de achterzijde van de gemeentewerf aan de Korenbree 16 in Borculo staat. Brengen kan van maandag 8.00 uur tot en met vrijdagmiddag 16.00 uur.

En natuurlijk zijn er ook mensen in met medisch afval, deze inwoners kunnen gratis een grotere of extra container of een afvalpas aanvragen. Hiervan hebben inmiddels 47 huishoudens gebruik gemaakt.”

Hoe zit het met bedrijven?

“Bedrijven willen ook graag gebruik maken van de PMD-inzameling, maar dit is niet toegestaan. Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing, daarom mogen wij op grond van de Wet milieubeheer dit afval niet inzamelen. Bedrijven moeten zelf hun PMD-afval laten afvoeren via een particulier inzamelbedrijf.”

Heeft de nieuwe afvalinzameling nog invloed op de afvalstoffenheffing?

“Op termijn kan dat zeker verschil maken, maar dat is nu nog te vroeg om te zeggen. Wel kan ik zeggen dat als de gemeenteraad in november een positief besluit hierover neemt, alle huishoudens volgend jaar eenmalig 50 euro afvalstoffenheffing terugkrijgen.
Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf verschil maken. Zo zijn er huishoudens die, doordat ze het afval goed scheiden, van een grote grijze naar een kleine grijze container zijn gegaan, dat scheelt toch 50 euro per jaar.”  

logo vang