Groep 8 aan de macht!

30 oktober en 15 november is de raadzaal in het gemeentehuis even democratisch domein van basisschoolleerlingen

groep8

De gemeenteraad van Berkelland organiseert op 30 oktober en 15 november ‘Groep 8 aan de macht’. Ongeveer 320 leerlingen van 14 basisscholen in Berkelland doen mee aan de bijeenkomsten over burgerschapsvorming. Onder leiding van burgemeester Joost van Oostrum grijpen zij de macht tijdens 4 kinderraadsvergaderingen.

Workshops, quiz, rondleiding en kinderraadsvergadering

Op de ochtenden van 30 oktober en 15 november vinden de bijeenkomsten ‘Groep 8 aan de macht’ plaats. De leerlingen nemen deel aan workshops die gegeven worden door raadsleden en wethouders. Ze discussiëren over belangrijke thema’s als vrijheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Vanuit hun standpunt presenteren zij voor even een eigen politieke partij. Ook doen ze mee aan een quiz en krijgen ze een rondleiding door het gemeentehuis. Hoogtepunt van het bezoek is natuurlijk de kinderraadsvergadering. Een vergadering, met de kinderen zelf in de hoofdrol, onder leiding van de voorzitter van de ‘echte gemeenteraad’, burgemeester Joost van Oostrum. De kinderraadsleden wisselen standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk wordt democratisch gestemd. De 4 groepen met het beste raadsvoorstel krijgen € 250 om hun voorstel ook echt uit te voeren.

Burgemeester Joost van Oostrum: “Op speelse wijze maken de leerlingen kennis met lokale democratie en ik heb er veel zin in om de 4 kinderraadsvergaderingen die gehouden worden voor te zitten. Zo leren de kinderen dat je als inwoner invloed kunt uitoefenen op de keuzes van je gemeente.”

Leerlingen worden voorbereid op school

In de weken voorafgaand aan de vergadering worden de leerlingen door hun leerkrachten al goed voorbereid. De scholen die meedoen zijn: De Sterrenboog, St. Jorisschool, H.W. Heuvelschool, IKC Het Simmelink, Dr. Ariënsschool, basisschool Kisveld, K. Zwartschool, OBS de Driesprong, OBS Noord, Tormijnschool, IKC De Berkel, CBS Wonderwijs, Kardinaal Alfrink, Kiezel en Kei. Ze leren over de werking van democratie, politiek, verkiezingen en welke taken een gemeente heeft. Ook organiseren de scholen verkiezingen, om per school 7 raadsleden te kiezen die de groep vertegenwoordigen. De voorstellen waarover in de raadsvergadering gestemd wordt, hebben de leerlingen zelf bedacht.