Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Kom op 7 november naar de Berkellanddag

Kom ook naar de lustrumeditie van de Berkellanddag in ’t Spieker in Eibergen. We kijken graag met u terug, maar ook zeker vooruit. Deze editie heeft daarom als thema ‘Hoe staat het met… en een blik in de toekomst’.

berkellanddag

U bent van harte welkom tussen 9.00 uur en 9.30 uur. Om 9.30 uur opent wethouder Maikel van der Neut de Berkellanddag. Net als voorgaande jaren is er aansluitend een plenaire presentatie. Dit keer geeft Carlijn Savelkouls van de Wageningen University & Research een presentatie over nieuwe verdienmodellen op het platteland. Vervolgens zijn er 2 workshoprondes, die we rond 13.00 uur afsluiten met een gezamenlijke lunch.

U kunt uit de volgende workshops kiezen:

Energiemarke Haarloseveld

De Stichting HOEduurzaam heeft als doel: Het bevorderen van duurzame energieproductie en het duurzaam inrichten en gebruiken van de grond in het Haarloseveld, Olden Eibergen en omstreken. In de workshop delen zij hun ervaringen met het gezamenlijk investeren in duurzaamheid. Daarnaast geven zij een kijkje in de keuken hoe zij in de loop van de tijd data verzameld hebben over de gezondheid van de bodem in het gebied en de ervaringen van het gebruik van maaisel als bodemverbeteraar.

Vitaliteit verblijfsrecreatie Achterhoek

Hoe staat de verblijfsrecreatie in de Achterhoek ervoor en welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zijn er? Aan welke vernieuwing is behoefte? Hoe houden we de sector duurzaam vitaal? Heleen Faber van Achterhoek Toerisme neemt u mee in de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de Achterhoek, waarin de uitkomsten van het recentelijk uitgevoerde onderzoek worden toegelicht en waarbij we samen kijken naar de kansen die dit biedt voor de toekomst.

Kringlooplandbouw

Onlangs opende Koningin Maxima de nieuwe Groene Mineralen Centrale van de familie Groot Zevert. Waarom is deze centrale belangrijk voor de Achterhoek, Nederland en Europa? Tijdens de workshop hoort u er alles over. Er wordt onder andere uitgelegd hoe we de mineralenkringloop in ons gebied het beste zouden kunnen sluiten.

KIEK UUT! voor ondermijnende criminaliteit

Het buitengebied is een geliefde plek voor criminaliteit. Agrariërs die moeite hebben het hoofd financieel boven water te houden, leegstaande schuren, krimpende bevolking, minder toezicht en drugsafval, het zijn gewilde signalen voor criminelen die plaats en ruimte zoeken voor hun activiteiten. Vaak voorzien van een ondermijnend karakter, waarin onder- en bovenwereld verstrengeld raken. Anton Jansen van de politie vertelt in deze sessie meer over het Keurmerk Veilig Buitengebied. Daarnaast staat er op locatie een grote container waarin situaties worden uitgebeeld die met de productie van hennep en amfetamine te maken hebben.

Zlim Naoberschap van Zlimthuis

In een regio waar ‘Naoberschap’ is uitgevonden is het bijna logisch dat we deze sociale binding inzetten voor nieuwe manieren om langer, veilig en comfortabel te blijven wonen. De buitengebieden van de Achterhoek vragen zo hun eigen oplossingen; er zijn andere behoeften dan in een stad of dorpskern. Welke slimme mogelijkheden staan er tot uw beschikking en welke mogelijkheden zal de (nabije) toekomst bieden? Zlimthuis expert, Martijn Engelen, neemt u tijdens deze interactieve workshop mee in de mogelijkheden van Zlim Naoberschap en een prettige woonomgeving.

We hopen dat u erbij bent. Aanmelden kan tot 30 oktober via deze link. Vermeld daarbij welke workshops u graag wilt volgen. Wij proberen rekening te houden met uw wensen.