Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Samen werken aan buurt

Woensdag 25 september 2019 waren verschillende inwoners, raadsleden en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit Neede aanwezig bij de eerste ‘Samen werken aan de buurt’.

Mensen bij elkaar en 1 mevrouw met microfoon

Op veel manieren werken we al samen met inwoners en organisaties aan het prettig wonen en leven in Neede. Er gebeuren al heel veel mooie dingen die we op deze avond met elkaar hebben gedeeld. Ook werd uitleg gegeven over het Naoberfonds.
Aan de hand van verschillende inwonerpeilingen en data hebben we in beeld gebracht wat er leeft in Neede en omgeving. Hier werd een presentatie over gegeven. Zo krijgt de leefbaarheid in Neede een 8,2 en zegt 82%van de Needse inwoners tevreden te zijn over de buurt. Tenslotte gingen we met behulp van stellingen over verschillende onderwerpen in gesprek.