Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Vacature Cliëntenraad Participatiewet

De Cliëntenraad (CR) behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Cliëntenraad wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid voor minima.

Vacature

De Cliëntenraad zoekt enthousiaste mensen in Berkelland die vanuit hun betrokkenheid, interesse en persoonlijke ervaringen als lid van de CR een bijdrage kunnen leveren.

Meer informatie

Wilt u dit en bent u cliënt van SDOA? Neem dan contact op met uw klantmanager of inkomensconsulent. Meer informatie kunt u krijgen via  clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl. U kunt ook contact opnemen met de voorzitter van de CR: Alphons Olthof via  06 - 2381 3442.