Welzijnsraad vergadert 17 oktober

De Welzijnsraad vergadert donderdag 17 oktober om 20.00 uur in het Dorpshoes aan de Pastorieweg 18 in Gelselaar. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit -uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur- telefonisch melden bij de gemeente Berkelland via 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

  • Toelichting ontwikkelingen sociaal domein in het algemeen en in het bijzonder de Lokale Inclusie Agenda
  • Openbare Orde en veiligheid in relatie tot meer blauw op straat en onder meer alcohol- en drugsgebruik

Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Meer informatie vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of per e-mail via welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.