Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert 17 oktober

De Welzijnsraad vergadert donderdag 17 oktober om 20.00 uur in het Dorpshoes aan de Pastorieweg 18 in Gelselaar. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Voorafgaand aan de vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit -uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur- telefonisch melden bij de gemeente Berkelland via 0545 - 250 250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

  • Toelichting ontwikkelingen sociaal domein in het algemeen en in het bijzonder de Lokale Inclusie Agenda
  • Openbare Orde en veiligheid in relatie tot meer blauw op straat en onder meer alcohol- en drugsgebruik

Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Meer informatie vindt u op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of per e-mail via welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.