Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bijeenkomst Oldenkotte

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand en heeft nieuwe plannen voor de locatie. Ze willen in het najaar een nieuwe procedure starten voor de verkoop. Daarom houden ze, samen met de gemeente Berkelland, een bijeenkomst op 24 september 2019 om 19.30 uur in de voormalige kliniek in Rekken (Kienvenneweg 18).

Oldenkotte vanuit de lucht

Tijdens deze bijeenkomst zal Rijksbouwmeester Floris Alkemade een toelichting geven op de ideeën die het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor de toekomstige ontwikkeling van de voormalige kliniek en de bijbehorende terreinen.

Graag aanmelden

Wij stellen het op prijs, dat wanneer u interesse hebt in het bijwonen van deze bijeenkomst, u zich vooraf aanmeldt. Dit kan tot 22 september via een e-mail aan p.ruesink@gemeenteberkelland.nl.