Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Bijeenkomst cliëntenraad

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op dinsdag 10 september 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van het Loopbaanplein te Winterswijk. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Gesprek met DB-lid en wethouder van Winterswijk, Wim Aalderink
 3. Nieuws uit de werkgroepen
 4. Beleidsregels verlagen norm woonkosten en verlagen norm schoolverlaters (advies)
 5. Stand van zaken vacatures
 6. Voortgang beleidsontwikkelingen, toelichting door Monique Vos
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 16 mei 2019
 10. Vaststellen verslag 13 juni 2019, actielijst aanvullen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.

Inzien agenda

De agenda  voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Voor de vergadering van 10 september liggen de stukken voor agendapunt 4 ter inzage.