Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Dubbele bewoning en woningsplitsing

In maart van dit jaar hebben wij u via BerkelBericht geïnformeerd over de inventarisatie van woonsituaties in het buitengebied. In de afgelopen periode hebben wij veel gesprekken gevoerd met eigenaren van woningen in het buitengebied. Van een aantal adressen is de woonsituatie ons nog niet duidelijk. Met de eigenaren van deze adressen nemen wij contact op.

luchtfoto buitengebied

Ondertussen bekijken wij hoe wij de verschillende woonsituaties op willen nemen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Wij streven ernaar om in november een voorstel hiervoor aan de gemeenteraad aan te bieden.

Woningsplitsing

Afgelopen maart hebben wij u via BerkelBericht ook geïnformeerd over de Structuurvisie Woningsplitsing. Hierin leggen wij vast onder welke voorwaarden wij in de toekomst kunnen meewerken aan het splitsen van woningen in het buitengebied. Het is de bedoeling om ook de ontwerp Structuurvisie Woningsplitsing in november aan de gemeenteraad aan te bieden. Daarna leggen wij deze ter inzage. Dat wordt ook gepubliceerd in BerkelBericht.