Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Koningin opent bedrijf

Op woensdag 4 september heeft Koningin Máxima de ‘Groene Mineralen Centrale’ in Beltrum geopend. Dat deed ze door het opendraaien van een kraan, waarna schoon water in een bassin stroomde.

Koningin draait aan wiel

De centrale wint mineralen terug uit dierlijke mest en restproducten van de voedselverwerkende industrie in de regio, verlaagt het kunstmestgebruik in de regio en zorgt er zo voor dat kringlooplandbouw dichterbij komt. De koningin kreeg een rondleiding door de fabriek die dankzij de inzet van zelfgeproduceerd biogas volledig energieneutraal is.

Centrale scheidt dierlijke mest en andere organische reststromen succesvol

Ze worden gescheiden in kunstmestvervanger Groene Weide Meststof, een bodemverbeteraar en schoon water. Boeren in de regio nemen de kunstmestvervanger en bodemverbeteraar af. Het biogas is voor eigen gebruik en wordt onder andere geleverd aan FrieslandCampina in Borculo, door middel van een rechtstreekse leiding. Burgemeester Joost van Oostrum: ‘We zijn trots op dit innovatieve bedrijf in onze gemeente. Het bedrijf Groot Zevert Vergisting staat binnen onze gemeente al jaren als innovatief en betrouwbaar bekend. Zij maken kringlooplandbouw realiteit. Dat onze koningin uitgerekend dit bedrijf bezoekt, onderschrijft dat naar mijn mening.’

Koningin luistert geinteresseerd naar toespraak