Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Subsidie woningisolatie

Woningeigenaren die aan hun huis minimaal 2 isolerende maatregelen treffen, kunnen hiervoor met ingang van 2 september 2019 gebruik maken van de landelijke Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Deze subsidie bedraagt ongeveer 20% van de kosten voor de isolerende maatregelen. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

huis met energielabels daarachter

De SEEH is een vervolg op de eerdere regeling, die eind 2016 en begin 2017 beschikbaar was. Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat er minimaal 2 isolerende maatregelen tegelijk worden getroffen. Dit kan isolatie van het dak, de gevels, de vloer of het aanbrengen van isolerend (HR++ of Triple) glas zijn. De werkzaamheden moeten bij aanvraag van de subsidie al zijn uitgevoerd, maar wel ná 15 augustus 2019. De maatregelen moeten worden uitgevoerd door een bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven in de sectie ‘bouwnijverheid’. Kosten voor het zelf uitvoeren van maatregelen kunnen niet worden ingediend voor de subsidie.

Aanvullende maatregelen

Wanneer de aanvrager minimaal 2 isolerende maatregelen treft, dan kan ook subsidie worden aangevraagd voor aanvullende maatregelen, waaronder een energiezuinig ventilatiesysteem, isolerende deuren of een gecertificeerd energieadvies. De subsidie bedraagt maximaal €10.000 per woning.

Zeer Energiezuinig Pakket

Daarnaast kan de aanvrager een bonus krijgen wanneer wordt gekozen voor het ‘Zeer Energiezuinig Pakket’. Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen, waarbij hogere eisen aan onder andere de isolatiewaarden worden gesteld. Met dit pakket wordt de woning voorbereid op ‘Nul op de Meter’ (NoM), een woning waarbij het energiegebruik gelijk staat aan de eigen opgewekte energie en de energierekening daardoor over een jaar gezien nul is.

Particulieren en VvE’s

De subsidie is aan te vragen door particuliere woningeigenaren, maar ook door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) voor het isoleren van bijvoorbeeld appartementen. Ook kan subsidie worden aangevraagd voor een energieadvies van een gecertificeerde adviseur. 

Aanvragen subsidie

De subsidie kan vanaf 2 september 2019 worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lees hierover meer op www.rvo.nl. Meer informatie en advies over energiebesparende maatregelen? Neem dan contact op met het energieloket van de gemeente via www.verduursaamenergieloket.nl of 0314-820 360.