Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Welzijnsraad vergadert

De Welzijnsraad vergadert ook dit najaar op locatie op de gebruikelijke donderdagavond. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 19 september 2019 om 20.00 uur in Dorpshuis ’t Haarhoes aan de Haardijk 2b in Noordijk. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Inloop-/spreekuur

Voorafgaand aan deze vergadering is er van 19.30 tot 19.45 uur een inloop-/spreekuur en kunt u vragen stellen of een onderwerp bespreekbaar maken. Wilt u hiervan gebruik maken, dan moet u dit – uiterlijk de dag van de vergadering om 16.00 uur - melden door te bellen naar de gemeente Berkelland: 0545 250250. De ingebrachte voorstellen bespreekt de Welzijnsraad in de vergadering.

Agenda

Tijdens de vergadering van 19 september worden de volgende onderwerpen toegelicht:

  • algemene ontwikkelingen binnen het sociaal domein
  • verordening sociaal domein in begrijpelijke taal
  • sociale kaart

Daarnaast komen de reguliere agendapunten aan de orde.

Meer informatie

Voor meer informatie: zie website www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl en/of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.