Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Werkzaamheden oude N18

Vanaf 16 september 2019 begint de aannemer met de aanpassingen aan de oude N18. Het gaat om het weggedeelte oostelijk van de nieuwe N18 langs de Ballastput richting de Kerkdijk en het weggedeelte aan de westzijde van de nieuwe N18 tussen de aansluiting met de Kiefteweg en de gemeentegrens met Oost Gelre.

Oude N18 ter hoogte van de ballastput

Oostzijde langs Ballastput richting Kerkdijk   

Smaller, nieuwe deklaag, fietspad dubbelzijdig

De aanpassingen aan de oude N18 bestaan uit het smaller maken van de weg en deze te voorzien van een nieuwe deklaag aansluitend aan de al aangelegde nieuwe weggedeeltes. Daarnaast worden delen van de bestaande eenzijdige fietspaden verwijderd. Ter hoogte van de Ballastput wordt het fietspad aan de oostzijde dubbelzijdig aangelegd.

oude n18 ter hoogte van Hupsel

Westzijde aansluiting Kiefteweg - gemeentegrens Oost Gelre

Omleiding

Tijdens de afsluitingen van de verschillende wegvakken wordt het doorgaande verkeer als het nodig is via een omleidingsroute omgeleid.

Contactpersonen

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering kunt u de toezichthouder van het werk, de heer R. Borggreve aanspreken of met hem contact opnemen. De heer Borggreve is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 06-10456854.