Geen vergaderingen Welzijnsraad

Door de maatregelen die de Rijksoverheid in het kader van de coronacrisis heeft opgelegd, is het niet mogelijk om de vergaderingen van de Welzijnsraad door te laten gaan. We zetten alles op alles om via videoconferenties een aantal zaken te kunnen bespreken, maar de Welzijnsraad komt niet bijeen op 15 april en 13 mei 2020.

Mocht u iets naar voren willen brengen, dan kan dat via e-mail: welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl. We zorgen ervoor dat uw e-mail binnen enkele dagen bij de leden van de Welzijnsraad onder ogen komt.

Bent u nieuwsgierig naar wat de Welzijnsraad de afgelopen tijd heeft gedaan? Kijk voor nadere informatie op www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl of e-mail naar welzijnsraad.berkelland@kpnmail.nl.