Klaashofweg op de schop

Na de zomervakantie gaat gewerkt worden aan het gedeelte van de Klaashofweg, tussen de Groenloseweg en de Huenderstraat. Bewoners hebben enkele jaren geleden aangegeven dat ze graag het ‘uitgeputte’ groen wilden vervangen en vroegen ook om verkeersremmende maatregelen. In 2018 hebben de bewoners samen met de gemeente hiervoor een plan gemaakt.

Blik in de Klaashofweg nabij peuterspeelzaal

Bomen zijn inmiddels gerooid

Plateaus, smallere trottoirs en bredere plantvakken

Op kruisingen brengen we plateaus aan, uitgevoerd met gele klinkers. Ook verbreden we de huidige plantvakken, zodat er meer groen kan komen. Aan een kant van de weg worden enkele trottoirs versmald en hiervoor in de plaats komt groen.

Bomen, heesters en insectenmix

Het groen bestaat uit verschillende boomsoorten en heesters en een zogenoemde ‘insectenmix’. Deze ‘insectenmix’ bestaat uit diverse soorten bloeiende planten die de biodiversiteit verhogen. Het zorgt ervoor dat er het hele jaar rond groen te beleven is.