Tip van de week: container

In deze rubriek geven we tips of uitleg over een onderdeel van de afvalinzameling in de gemeente Berkelland. Deze week: Wat zijn de regels voor het aanbieden van de container?

Vuilniswagen Ter Horst

Regels

  • De inzameling begint om 7.00 uur, zet uw container daarom op tijd aan de weg.
  • Het deksel van de container moet gesloten zijn. Containers met een open deksel worden niet geleegd.
  • Los aangeboden afval, dozen en/of zakken worden niet ingezameld.
  • U moet de container zo aanbieden dat de wielen en de handgreep van de straat af staan, dus met de klepopening naar de straatkant. En zoveel mogelijk 2 aan 2 aan de weg zetten.
  • Let erop dat er tussen de containers onderling en tussen de containers en naastgelegen obstakels, zoals bomen en palen 30 centimeter ruimte is. Alleen dan kan de tilarm uw container oppakken.
  • Zet dus uw container niet bij obstakels neer zoals bijvoorbeeld onder of tegen een boom, tegen een lantaarnpaal of gevel of in de directe nabijheid van een geparkeerde auto.