Woningsplitsing in het buitengebied weer mogelijk

De gemeenteraad heeft op 14 april de ‘Structuurvisie Woningsplitsing buitengebied (extra verblijfsobject met een woonfunctie (BAG))’ vastgesteld. Dat betekent dat het splitsen van een woning (toevoegen extra verblijfsobject met een woonfunctie) in het buitengebied weer mogelijk is.

dubbel

Met deze structuurvisie ontstaat er in het buitengebied ruimte voor woningsplitsing (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) in karakteristieke gebouwen en in 50 niet-karakteristieke gebouwen. 

Wilt u hier gebruik van maken? In de structuurvisie kunt u lezen onder welke voorwaarden de gemeente mee wil werken aan een aanvraag voor het splitsen van een woning (toevoegen van een extra verblijfsobject met een woonfunctie) en wat u daarvoor moet doen. U kunt de structuurvisie vanaf 23 april vinden op www.gemeenteberkelland.nl > Bestemmingsplannen > Geldende plannen > Structuurvisies en op de www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via 0545-250 250.