1 september start 4e fase revitalisering centrum Eibergen

Op 1 september 2020 start de aannemer met de uitvoering van de 4e fase van de revitalisering Eibergen-centrum. Het gaat hierbij om de Brink, de Kluiversgang en het Meisterspad. Afhankelijk van de winterperiode zijn de werkzaamheden begin april 2021 afgerond. Hierbij is rekening gehouden dat tussen 13 november 2020 en 4 januari 2021 geen werkzaamheden plaatsvinden in verband met de feestdagenperiode eind van het jaar.

eibergen

Wat gaan we doen
De werkzaamheden worden in 9 deelfases uitgevoerd. De inrichting wordt gewijzigd overeenkomstig het ter inzage gelegen en vastgestelde ontwerp. De bestaande verharding wordt vervangen door nieuwe verharding waarbij de afvoer van hemelwater naar de riolering wordt aangepast. Het openbaar groen wordt aangepast en de openbare verlichting vervangen. Tevens wordt het straatmeubilair aangepast aan de nieuwe inrichting.

Contactpersoon
Voor vragen of opmerkingen kunt de toezichthouder van het werk, de heer Bert Hofman aanspreken of met hem contact opnemen. De heer Hofman is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 23 50 94 70. Ook kunt u op dinsdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur naar het infopunt in de Kluiversgang 23 komen.

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij streven ernaar de overlast zo veel mogelijk te beperken.